פרק מורשת 1: מבוא

פרק מורשת 2: חטיבת גולני במלחמת העצמאות

פרק מורשת 3: חטיבת גולני בשנים 1949 – 1957

פרק מורשת 4: חטיבת גולני בשנים 1957-1967

פרק מורשת 5: חטיבת גולני במלחמת ששת הימים – יוני 1967

פרק מורשת 6: חטיבת גולני בין השנים: 1967 – 1973 (לא כולל המלחמות)

פרק מורשת 7: חטיבת גולני במלחמת יום הכיפורים ובמלחמת ההתשה שאחריה