13 לפברואר 2021

הודעה על אסיפה כללית

אל : חברות וחברי עמותת גולני

הנידון : הודעה על אסיפה כללית של שנת 2021

חברות וחברי עמותת גולני היקרים,
כמדי שנה נערוך את האסיפה הכללית של עמותת גולני.

השנה תיערך האסיפה הכללית שאליה יוזמנו כלל חברי והחברות העמותה במתכונת זום , המפגש יתבצע בתאריך ה 11 למרץ בשעה 18:00 ,
נשמח להשתתפותכם ולקיחת חלק במפגש חשוב זה .

האסיפה הכללית תעסוק ותתמקד בנושאים הבאים :
1. תקציב 2021 והשפעתו על תכנית העבודה של השנה ו 2022.
2. הצגת משמעויות של בחינת העברת האחריות על אתר גולני מהמועצה ל עמותה.
3. הצגת ההקשה לפתיחת חשבון ייעודי לריכוז התרומות עבור אתר ההנצחה תל פאחר.
4. מינויי יושב ראש , מנכ"ל , סמנכ"ל כספים , רואה חשבון , יועץ משפטי וגזבר.
5. אשרור הוועד המנהל בצורה אישית ושמית.

באסיפה יוכלו לקחת חלק רק מי שחידש\שילם דמי חבר בשנת 2021 ומי שאישר את השתתפותו עד 7 ימים
לפני המועד.

לתשלום דמי חבר לחצו כאן

מי שיאשר את השתתפותו בתיאום מול מזכירת העמותה ישלח אליו החומר המקדים כ 14 יום טרם
האסיפה הכללית

חברות חברים רשמו ושימרו את היום:
האסיפה הכללית ב 11 למרץ שעה 18:00 ניפגש בזום- קישור ישלח לנרשמים

בברכה יואלי אור תא"ל במיל'
מנכ"ל עמותת גולני

 

golani.amuta@gmail.com
עמותה רשומה 580077139
ת.ד. 13 , עתלית 3030000