טקס חלוקת מלגות לחיילי גולני מצטיינים לשנת 2019

 

שלום רב,
השבוע נערך טקס חלוקת המלגות השנתי, בו חולקו 15 מלגות ללוחמים , חיילים ומפקדים
מצטיינים מהחטיבה ,המלגה על סך 5,000 ש"ח לכל חייל, תימסר עם שחרורם מצ.ה.ל.
בטקס נכחו מפקד חטיבת גולני מפקדי הגדודים, מטה החטיבה ומשפחות החיילים.
מעמותת גולני נכחו קפלן, ארווין, וורדה, יגאל פדאל ויואלי.
נשאו דברים המח"ט ,יו"ר העמותה ונציג החיילים המצטיינים.
הדברים שנשא היו"ר החדש של העמותה האלוף (מיל) קפלינסקי משה:
אורחים יקרים, מח"ט גולני אלוף משנה שי קלפר
הורים יקרים, אורחים יקרים והכי חשובים חיילי חטיבת גולני.
אנו מציינים בימים אלה חמש שנים למבצע צוק איתן וחמש שנים לעמותת גולני אותה הקמנו
בעיצומו של המבצע על מנת להתגייס ולסייע לפצועי החטיבה ובני המשפחות.
מאז המבצע, הרחבנו את הפעילות, את תחום הנחלת המורשת המפוארת של חטיבת גולני,
פיתוח אתר ההנצחה וכמובן ריבוי של המפקדים והלוחמים, הפצועים ובני המשפחות
השכולות.
מכובדי,
הערב באנו לכאן עבורכם הלוחמים לומר לכם תודה. זוהי הפעם הרביעית מאז הוקמה
העמותה שאנו מציינים את המצוינות של הטובים שבטובים ומוקירים להם תודה.
אתם נבחרתם כמצטיינים, אבל ההצטיינות שלכם איינה מעשה בודד, אלא ערך מתמיד של
חתירה למצוינות ואורח חיים בכל מקום ובכל שעה: באימונים, בתרגילים, בפעילות
המבצעית, במשמעת, בערבות ההדדית, ברצון לשרת ובמתן דוגמא אישית.
המצוינות הזאת היא שקובעת את היתרון האיכותי של גולני כחטיבה עילית מובילה ושל צה"ל
כולו.
אתם העומדים כאן היום, אתם הסמן הימני, חוד החנית החטיבתי ואני בשם העמותה מצדיע
לכם.
הורים יקרים, התודה הגדולה מגיעה לכם על שגידלתם, טיפחתם וחינכתם את ילדכם
לתפארת, לנתינה, למצוינות ולערכים. זכיתם אתם וזכינו אנחנו וזכתה המדינה בנוער איכותי
שכזה הניצב בתורו מתחת לאלונקת הביטחון של ישראל.
ברצוני לנצל במה זו ולהודות לבנק לאומי על השותפות במפעל מבורך זה, כבר ארבע שנים
לחברי העמותה שפועלים ללא לאות ולכל שאר הגופים התורמים לאורך כל הדרך.
חטיבת גולני – אנחנו גאים בכם; נעמוד לצידכם בכל עת.

בדברי תודה שנשא החייל רועי ולגיאני מהבא"ח בשם מקבלי המלגות הוא אמר:
מפקד חטיבת גולני ,אלוף משנה שי קלפר, יו"ר עמותת ידידי גולני, האלוף משה קפלינסקי,
מפקדים, חברי העמותה, משפחות וחברים יקרים.
לכל אורך שירותי כלוחם חטיבת גולני, רכשתי את הרוח, השאיפה המתמדת למצוינות
וחתירה לניצחון, שימוש בדרך ארץ כמוטיב עליון והאהבה העצומה ,לארץ ,למדינת ישראל.
ברצוני לומר בשם כלל המצטיינים, כי אנו אסירי תודה על ההזדמנות להיות מספר 1,על כך
שהאמנתם בנו בלב שלם והלכתם עמנו, מפקדים יקרים ,כתף אל כתף.
תודה על הזכות והתמיכה האינסופית.
וכמובן, ארצה להודות ליקירי, עמותת גולני שבזכותכם אנו זוכים לכניסה קלה ובטוחה ביותר
לחיים האזרחיים.
מבטיח בשם המצטיינים, להיות אזרחים מעורבים ומשפיעים בחברה הישראלית וכמובן
להביא את לב גולני אל עבר החברה. אסכם במשפט אחד ואומר ,"במקום בו למדתי ללכת,
אלמד לוחמים לרוץ"

היה טקס מרגש חשוב ובהחלט מסמל את הקשר בין העמותה, לחטיבה, לחייליה ומפקדיה
ומדגיש את היותה של גולני משפחה לכול החיים/לנצח. תודה לתורמים בנק לאומי והעוסקים
במלאכה חשובה זאת למורשת החטיבה.