בישיבה של האסיפה הכללית של עמותת גולני שנערכה בתאריך 1 יולי 2019 ,אושר בפה אחד המינוי של אלוף מיל' משה קפלינסקי ליושב ראש העמותה.

כמו כן,אושר מינויו של אל"ם מיל' יואלי אור למנכ"ל העמותה.
האסיפה אישרה את הדו"ח הכספי של העמותה לשנת 2018 וכן את תקציב העמותה לשנת 2019.
בדברי הפרידה של קפלינסקי מגבי אופיר הוא ציין:
גבי ידידי,
תודה על תרומתך רבת השנים לחטיבת גולני המפוארת.
גם אתה, כסמל החטיבה, עץ הזית בעל השורשים הרבים, נטוע עמוק וחזק באהבתך ובמסירותך הן למדינת ישראל והן לחטיבה.
נתינתך האינסופית בתחומים רחבים בחיים והירתמותך לטובת החלשים – לא יסולאו בפז.
אתה אמנם מסיים תפקיד של למעלה מחמש שנים כיו"ר עמותת גולני, אך תמיד תמיד תישאר חלק מאיתנו; אנחנו לא מוותרים על תרומתך ועזרתך.
מאחל לך הרבה הצלחה בהמשך הדרך ושתמשיך בדרכך המיוחדת לייצר משמעות בכל דבר בו אתה נוגע.
בהערכה רבה,
משה קפלינסקי
וכל אנשי חטיבת גולני לדורותיה