חילופים בתפקיד יושב ראש עמותת גולני.

האלוף (מיל) גבי אופיר סיים את תפקידו כיושב ראש העמותה בחמשת השנים האחרונות

.     תקופתו התברכה בפעילות פוריה. נאחל לו הצלחה בהמשך בדרכו (מצ"ב אגרת פרידה).

אלוף (מיל) משה קפלינסקי, בעברו מפקד החטיבה וסגן הרמטכ"ל התמנה ליו"ר העמותה.

נאחל לו הצלחה בתפקיד.

דברי פרידה של יושב הראש היוצא:

אחי עמותת ידידי גולני. חלפו כחמש שנים מאז הוקמה עמותת גולני המתחדשת ביוזמת בוגריה

הבכירים של החטיבה. הצבנו יעדים שמטרתם לטפל בחיילים הסדירים, מלגות למצטיינים, מדי

שנה ומענק שי בחגים לחיילים הבודדים, טיפוח מורשת הקרב, הקמת שביל גולני, מורשת תש"ח שדרוג אתר קרבות ששת הימים ותכנון לשבעה אתרי קרבות מאז תש״ח, תכנון וחלקי ביצוע

באתר ההנצחה מוזיאון גולני סיוע בטקסי ימי הזיכרון בכל שנה, הקמת אתר העמותה. הוסכם

והוחלט לאחד את כלל העמותות לעמותה אחת. ברצוני להודות לחברי העמותה שהתנדבו

לתרום מזמנם ולממש את היעדים, להודות לתורמים להודות לחטיבת גולני הסדירה ולשיתוף הפעולה , אנו גאים בכם ובהישגכם.  ברצוני להודות לאל״מ יום טוב ז"ל שהיה עמותה של איש אחד. היה זה מפעל חייו אותו ניהל במסירות אין קץ. יהי זכרו ברוך.

חברי הטוב אלוף (מיל.) משה קפלינסקי התנדב לשמש בתפקיד ועל כך אנו מודים לו.

נמשיך ללוות את המשפחות השכולות ולאחל רפואה שלמה לפצועי החטיבה.

בברכה, אלוף (מיל.) גבי אופיר.