שנה טובה וגמר חתימה טובה.

כולנו מוזמנים להצטרף לקריאה להענקת פרס ישראל לחטיבת גולני בת השבעים על תרומתה העצומה לחברה הישראלית.

ציטוט פניה של חיילים ותיקים לנשיא המדינה ובה נאמר, בין השאר: "החטיבה היא חוד החנית של מדינת ישראל. בכל המקומות הקשים הקיזה את דמה ושכלה 1476 חללים אבל תרומתה הייחודית שבשמה אנו פונים היא לחברה הישראלית. אין כמו חטיבת גולני לקלוט כל רבדי האוכלוסיה ובעבר צרפה למשפחה את עליית שנות החמישים, סייעה ליישוב הארץ ועיבוד אדמתה ובכל עת שהייתה משימה לאומית גולני נזעקה לשם…בחטיבה שרתו ומשרתים יחדיו ותיקים ועולים חדשים, דתיים וחילוניים, אשכנזים ומזרחיים, בני השומר הצעיר ובני עקיבא, בני קיבוץ ובני עיר, יהודים ודרוזים כולם היו "אחי" ביטוי שנולד בגולני שמגלם השייכות וכור ההיתוך והפסיפס של החברה הישראלית."