בפרוס חג החירות
שלוחה לכל משרתי החטיבה,חברי העמותה, יוצאי גולני
ובני משפחותיהם
ברכת חג כשר ושמח
גבי אופיר
יו"ר העמותה וחברי ההנהלה