מטרות העמותה 

1. טיפוח קציני ולוחמי החטיבה
2. טיפוח המורשת המפוארת של החטיבה
3. קשר עם המשפחות השכולות והנצחת חברינו הנופלים
4. חיזוק הקשר בין הבוגרים