במקביל לעבודת הוועדות פועל צוות להשלמת ההליכים הנדרשים לצורך מיסוד העמותה
ופעולותיה. הצוות עובד בתיאום עם ועדת הכספים, ואת פעילותו מלווה עו"ד אליהו מלך, המשמש
בהתנדבות כיועץ המשפטי של העמותה

ועדות העמותה

 

1.ועדת תרומות וגיוס כספים
חברים: שוקי שחרור, מקס ברוך
מטרות עיקריות:

 • פניה למוסדות, מפעלים, גופים ולכל מי שיכול לסייע לעמותה לצורך מימוש מטרותיה
 • איתור ותיקי גולני העומדים בראשות חברות גדולות כדי לנסות לשכנע אולם לתרום לעמותה
 • ניסיון להשיג תרומות מישראלים בעלי אמצעים שמוקד פעילותם נמצא בחו"ל

 

2.ועדת הנצחה ומשפחות שכולות
יושב ראש – ורדה פומרנץ
חברים: צביקה פולג, שלום בן-משה, דני שמעוני, מנו הרט
מטרות עיקריות:

 • קביעת הנהלים להנצחת חלל באתר ההנצחה ואישור שמות המונצחים
 • קיום קשר רציף עם המשפחות השכולות

 

3.ועדת מורשת
יושב ראש – דוד כץ
חברים: פזי שחם, ירון הראל, אבשה
מטרות עיקריות:

 • כתיבת ספר אלקטרוני על פעילות החטיבה מ-1948 ועד היום
 • שדרוג תכנים באתר מוזיאון גולני
 • יצירת שביל מורשת גולני מהחרמון עד אילת

 

4.ועדת קשר עם החטיבה
יושבי ראש – אור יואלי
חברים: ורדה פומרנץ, דני שמעוני
מטרות עיקריות:

 • טיפול בנושא סיוע לחיילים בודדים וחיילים נזקקים
 • קשר וסיוע לפצועי החטיבה
 • סיוע לחטיבה בארגון אירועים וטקסים

 

5.ועדת מלגות
יושב ראש – אבי עובד
חברים: שלום בן משה, יועד לודר,הררי איל
מטרות עיקריות:

 • עידוד המצוינות בחטיבה באמצעות מתן מלגות ומענקים לחיילים מצטיינים שסיימו את שרותם בצה"ל ובחטיבה (המלגות יינתנו כסיוע ללימודים, הכשרה מקצועית ואישית)
 • מתן מענקים לחיילים מצטיינים אשר עדיין משרתים בחטיבה

 

6.ועדת תקשוב – אינטרנט ואפליקציה
יו"ר – אברשה בורשטיין
חברים: רוני לושי, דוד קליין
מטרות עיקריות:

 • יצירת מסד נתונים רחב ככל האפשר של לוחמי גולני לדורותיהם
 • הרחבת מעגל החברים בעמותה באמצעות פנייה לכל מי ששירתו בעבר בחטיבה, למשפחות שכולות, להורי חיילים המשרתים בחטיבה ולכל מי שרואה עצמו כידיד גולני
 • שדרוג ופיתוח אתר אינטרנט שיציג את העמותה ופעילותה ויאפשר את שימור הקשר עם חברי העמותה

 

7.ועדת קשר עם ותיקי החטיבה וגיוס חברים חדשים
יושב ראש: אברשה בורשטיין
חברים: רוני לושי, דני שמעוני, ליאת גברון, דוד קליין
מטרות עיקריות:

 • להגיע למקסימום בוגרי גולני לדורותיהם וליידע אותם על קיומה של העמותה ויעדיה
 • לגייס חברים חדשים לעמותה, הן מקרב בוגרי החטיבה והן ידידי גולני שבאו במגע עם החטיבה לאורך השנים ומעוניינים לסייע
 • קשר רציף עם בוגרי גולני, גם כדי להושיט עזרה במידת הצורך, וגם כדי לקלוט רעיונות חדשים וכיווני חשיבה רעננים לעמותה

 

8.ועדה לפיתוח אתר ההנצחה בצומת גולני
יושבי ראש – ארוין לביא, דן פרץ
חברים: אילן בירן , מנו הרט, ירון הראל, אדריכל יוסף אסא
מטרות עיקריות:

 • פיתוח אתר ההנצחה הקיים על-ידי שיפור החזות, שדרוג מערכות המידע והעשרת התכנים

 

9.ועדת כספים
יושב ראש – איציק זמיר
חברים: איציק שקד, שוקי שחרור, יובל נגר
מטרות עיקריות:

 • לנהל את כספי העמותה, לתכנן את התקציב, לפקח על ההוצאות ולהכין את תכנית תזרים המזומנים וההשקעות על-פי החלטות הוועד המנהל
  (במסגרת ועדה זו פועלת זמנית ועדת משנה, בראשות יועד לודר, שמטרתה לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לצורך מיסוד העמותה)

 

10.ועדת ביקורת
יושבי ראש: אלי מלמד ויעקב סלע
מטרות עיקריות:

 • להבטיח ניהול תקין של פעילות העמותה
 • לפקח על תקציב העמותה והניהול הכספי השוטף שלה
 • לדאוג לשקיפות מלאה של פעילות העמותה

 

11.ועדת מחלקה משפטית
יועץ משפטי: עו"ד מלך אליהו