מוסדות העמותה

העמותה רשומה כחוק מס' העמותה ברשם העמותות: 580077139, גוף זה מתנהל על פי מבנה ונהלים מתוקנים.

לעמותה חברים שמכהנים בוועדות השונות: תרומות וגיוס משאבים,הנצחה ומשפחות שכולות,מורשת,קשר עם

החטיבה,קשר עם בוגרי החטיבה, פיתוח אתר ההנצחה, אירועים ויח"צ.

העמותה מתנהלת על פי תקנון מצוי של העמותות.

לעמותת גולני יועץ משפטי,רואה חשבון, גזבר וצוות בקורת.

בורשטין אברשה
בירן אילן
בן-זאב צפריר
בן-משה שלום
גברון ליאת
גולן יהודה
אילן הררי
שוקי שחרור
קפלינסקי משה
רון קנזי
גזית דובי
הראל ירון
הרט מנו
זמיר איציק
כץ דוד
לביא ארוין
יואלי אור
רוני לושי
סלעי משה
פומרנץ ורדה
שגיא אורי
שקד אורי
שקד איציק
מלך אלי
פולג צבי
דן חפץ