מוסדות העמותה

העמותה רשומה כחוק מס' העמותה ברשם העמותות: 580077139, גוף זה מתנהל על פי מבנה ונוהלים מתוקנים.

לעמותה חברים שמכהנים בוועדות השונות:תרומות וגיוס משאבים,הנצחה ומשפחות שכולות,מורשת,קשר עם

החטיבה,קשר עם ותיקי החטיבה,פיתוח אתר ההנצחה,אירועים ויח"צ.

העמותה מתנהלת על פי תקנון מצוי של העמותות.

לעמותת גולני יועץ משפטי,גזבר וצוות בקורת.

אופיר גבי
אשכנזי גבי
בורשטין אברשה
בטלהיים אבי
בירן אילן
בן-משה שלום
בן-שך מודי
גברון ליאת
גולן יהודה
אילן הררי
גזית דובי
הראל ירון
הרט מנו
זמיר איציק
כץ דוד
לביא ארוין
לודר יועד
מלך אלי
שוקי שחרור
סלעי משה
פוגץ צבי
פומרנץ ורדה
פלד אלעד
שגיא אורי
שקד אורי
שקד איציק
שמעוני דני
פולג צבי