קישורים לאתרים

עמותת גדס"ר גולני

עמותת הגדס"ר הוקמה ופועלת על ידי מתנדבים.העמותה רשומה מוכרת ומבוקרת ע"י משרד המשפטים ואישור ניהול תקין.

כספי תרומה מועברים לחשבון הבנק וכנגד קבלות.

כל הפעולות המבוצעות למען החיילים עצמם במסגרת הנחיות המג"ד ובתאום מלא איתו על פי פקודות הצבא.

עמותת האחים של חה"ן גולני

פלחהן גולני בגדוד הסיור של חטיבת גולני- סיירת גולני.

פלוגת חיל הנדסה גולני (פלחה"ן) הינה יחידה מובחרת , המהוה אחת משלושת

פלוגות גדוד הסיור של החטיבה – שהוא סיירת גולני.

עמותת "הנמר המעופף" סיירת גולני

עמותת "הנמר המעופף" הוקמה בנובמבר 1982, בעמותה זו חברים בוגרי היחידה, הורי החיילים והמשפחות השכולות.

העמותה שמה לה לדגל לפעול למען רווחת חיילי ובוגרי היחידה בשילוב הנצחת הנופלים וטיפוח המורשת. אלו באים לידי ביטוי בעידוד לימודים אקדמאים, השתלבות בשוק העבודה, חינוך למנהיגות ומעורבות חברתית. בוגרי היחידה מאופיינים ברוח התנדבות, כושר הסתגלות, מנהיגות, שאפתנות והתמודדות עם קשיים על רקע עמידתם בשירות אתגרי ומורכב המיוחס רק ליחידות העלית בצה"ל.
על כן, עמותת הנמר רואה בשילוב פעילותה ויכולתה האנושית שני מרכיבים מרכזיים המאפשרים; תמיכה, קידום ושילוב כוח אדם איכותי במשק הישראלי ותרומה ממשית בהווה ובעתיד לחברה הישראלית כולה.

עמותת גדוד 13 גדעון (פייסבוק)

עמותת גדוד גדעון היא עמותה שקמה במטרה להנחלת המורשת לבוגרי הגדוד לדורותיו.

חטיבת גולני ויקיפדיה

אתר צה"ל